test

NFZ czerwiec 2023r.

14 czerwca  2023r. byłyśmy z kolejną wizytą w Małopolskim Oddziale NFZ. Bardzo duże zainteresowanie kobiet i nie tylko.   Na fantomach można było przeprowadzić  samodzielnie takie badanie zgodnie ze wskazówkami z  ulotek, które rozdawałyśmy kobietom.

zdjecia facebook amazonkikrakow

Czytaj dalej...

Walne zebranie za rok 2022

Krakowskie Towarzystwo Amazonki informuje, że w dniu 27.06.2023r         o godz. 17.00 odbędzie się w Krakowie przy ul. Kopernika 25 w sali Instytutu Pielęgniarstwa.

    Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022.

    

     Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał
  5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej i Uchwał stwierdzającego prawomocność zebrania
  6. Sprawozdanie Zarządu KTA z działalności finansowej i merytorycznej za 2022 i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTA za 2022r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia  absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej KTA za 2022r.
  8. Przedstawienie propozycji planu pracy na rok 202
  9. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

 

Czytaj dalej...

Ludżmierz 2023r.

10 czerwca 2023r. odbyła się Pielgrzymka Małopolskich Amazonek do Matki Boskiej Ludźmierskiej.  Uczestniczyłyśmy w niej  wraz z klubami Amazonek  z Nowego Sącza, Oświęcimia , Tarnowa  ,  Podhala , Spisza i Orawy- ponad 100 Pań, członkiń Stowarzyszenia Amazonek.

Eucharystii przewodniczył ks. Jerzy Filek, który wygłośił stosowną homilię. Po Mszy św.  wszystkie delegatki spotkały się  na modlitewnym czuwaniu pod pomnikiem Ojca św. Jana Pawła II.

Pielgrzymkę zwieńczyło wspólne spotkanie koleżeńskie.

Pielgrzymkę i spotkanie zorganizowały jak co roku Podhalańskie Amazonki. Dziękujemy Wam Koleżanki.

zdjecia facebook amazonkikrakow

Czytaj dalej...

XXX - lecie

                

SALA Obrad  Urzędu Miasta Krakowa pl.Wszystkich Świętych 3-4                 19  czerwca (poniedziałek ) 2023r. o godz 10.00                                                            

Czytaj dalej...

Sanepid 2023r.