test

Szkolenie liderek

Szkolenie dla Liderek Amazonek zakresu zarządzania.

Miejsce spotkania : Budziejowo – dworek „Róża Poraja” ok. 50km za Poznaniem

Tematyka warsztatów : skuteczna współpraca i komunikacja w zespole, pozyskiwanie środków od darczyńców, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, promocja działalności stowarzyszeń.

Nasze Koleżanki Maria Borowiecka, Jagoda Doroz, Kazimiera Misiak  pilnie słuchały wykładów aby jak najwięcej skorzystać  a potem wykorzystać w pracy na co dzień.

Sierpień 2021r.

 

Czytaj dalej...

IV Spartakiada

28 lipca 2021r. odbyła się IV Małopolska Spartakiada Amazonek w Puszczy Niepołomickiej na Polanie Sitowiec, w pięknej , leśnej przyrodzie i  przy wspaniałej pogodzie.

W spartakiadzie uczestniczyło 20 pań członkiń Krakowskiego Towarzystwa Amazonki i Pani rehabilitantka.

 Spartakiada wspaniale przygotowana  od strony organizacyjnej przez Starszego specjalistę ds. edukacji leśnej Pana Michała Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice. Opowiadał wiele ciekawych historii między innymi o żubrach żyjących na świecie i w Puszczy Niepołomickiej. Wspomniał  jak należy poruszać się po lesie i  uważać na żmije, a po leśnym spacerze sprawdzić czy nie mamy gościa w postaci kleszcza.  

Spartakiada składała się z trzech konkurencji:  rżnięcie drewna, wbijanie gwoździa do pnia i zapalanie ognia za pomocą krzesiwa.

Był duży doping, dobra zabawa, koordynacja ruchowa i szybkość wykonywania poszczególnych konkurencji.

Zwyciężczynie zostały uhonorowane wspaniałymi nagrodami.

Po zawodach panie posiliły się pysznym cateringiem dostarczonym na Polanę Sitowiec przez zaprzyjaźnioną z nami restaurację "Krakowskie Klimaty".

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

 Spartakiada została zorganizowana dzięki przyznanej dotacji przez :

Gminę Miejską Kraków - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

w ramach realizacji zadania publicznego "Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla kobiet po operacji raka piersi"

                                                                    

zdjecia facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

Warsztaty z psychoonkologiem

26 lipca 2021r  po długiej remontowej przerwie w odnowionym klubie odbyły się warsztaty z psychoonkologiem Panią Beatą Pachońską.
Rozmawiałyśmy o metodach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wykład był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach zadania
“ Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna kobiet z chorobą nowotworową piersi”.

                                          
 Zdjęcia facebook amazonki krakow
Czytaj dalej...

Wykład i warsztaty

W dniu 14 lipca 2021r. odbył się 3 godzinny wykład połączony z warsztatami na temat :" Wizerunek zewnętrzny i postawa wewnętrzna w przypadku choroby nowotworowej". Prpwadzącą była Elena Leletko - trener couch.

Miejscem spotkania - sala restauracji Sheep & Dragon przy ul. Straszewskiego. W przerwie kawowej uczestniczki poczęstowane zostały pysznymi słodkościami- ciastami i owocami.

 

Wykład był przygotowany w ramach zadania publicznego pt." Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki choroby nowotworowej i samobadania piersi."

  Dotowany w całości przez Gminę Miejską Kraków.

                                                                                  

 zdjęcia facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

Wykład

14 lipca 2021r. o godz 11.00 (do 14.00) w sali restauracji przy ul. Straszewskiego 2 odbędą się wykłady i warsztaty prowadzone przez trenerkę couch dotyczące wizerunku zewnętrznego i postawy wewnętrznej w przypadku choroby nowotworowej.

W przerwie słodki poczęstunek.

Zapraszamy!!!!!!!!

Czytaj dalej...

Basen

Od 8 lipca 2021r w czwartek rozpoczynamy zajęcia rehabilitacyjne w basenie. Początek godz 16.15

Zapraszamy!!!!

Czytaj dalej...

Walne zebranie za 2020r.

 30 czerwca odbyło się Walne  Sprawozdawcze Zebranie za 2020r.

 Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Maria Borowiecka, sprawozdanie finansowe przedstawiła Kazimiera Misiak,a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  przedstawiła Teresa Banach.

Jednogłośnie podjęto uchwały:

    - przyjęto sprawozdania

    - udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

    - zatwierdzono dodatni wynik finansowy za rok 2020.

Na zakończenie rozmawiałyśmy o planach  pracy na 2021r.

zdjęcia facebook amazonki krakow

   

Czytaj dalej...

Wykład Dietetyczki

W dniu 26.06.2021r. w sali restauracji Sheep&Dragon przy ul. Straszewskiego odbyły się wykłady i warsztaty Pani dietetyczki na temat przeciwdziałania stanom zapalnym układu pokarmowego i sposobu właściwego odżywiania.

W drugiej części warsztatów nauczyłyśmy się wykonywania ćwiczeń z zakresu gimnastyki mózgu. Doskonałe ćwiczenia na zapamiętywanie, relaksację i sprawność umysłu.Niektóre wymagały sporego wysiłku z naszej strony. W przerwie zajęć - w ramach przerwy kawowej  - właściciele restauracji przygotowali dla wszystkich pyszny słodki i owocowy poczęstunek.

Wykład był przygotowany w ramach zadania publicznego pt." Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki choroby nowotworowej i samobadania piersi."

  Dotowany w całości przez Gminę Miejską Kraków.

                                              

zdjęcia facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

Walne Zebranie

    Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Amazonki  informuje:

Walne zebranie sprawozdawcze za 2020rok odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r o godz, 17.

w sali restauracji Sheep&Dragon przy ul. Straszewskiego 2

 

           Porządek zebrania:

 

  1.   Otwarcie zebrania
  2.   Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  3.   Przyjęcie porządku obrad
  4.   Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał i odczytanie protokołu   stwierdzającego prawomocność zebrania
  5.   Sprawozdanie Zarządu KTA z działalności finansowej i merytorycznej i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za rok 2020.
  6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium działającemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
  7.   Przedstawienie propozycji planu pracy na rok 2022 – podjęcie uchwał.
  8.   Wolne wnioski i zakończenie obrad.

  Zapraszamy wszystkie nasze Członkinie.

Czytaj dalej...