test

Rehabilitacja w basenie

W każdy czwartek miesiąca od września do listopada 2016 r. w godzinach od 16.15 do 17.15 korzystałyśmy z basenu Stowarzyszenia "U Siemachy "Centrum Rozwoju Com-Com-Zone.

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego rehabilitanta, który na każde zajęcia przygotowywał własny program, uwzględniający specyfikę profilaktyki onkologicznej amazonek.
Z zajęć korzystało 12 amazonek jednorazowo wymieniając się wzajemnie, jeżeli któraś z pań nie mogła być na basenie. Zajęcia w basenie i wynagrodzenie rehabilitanta w całości było sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Spraw Społecznych w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem "Rehabilitacja i cykliczna integracja kobiet po operacji raka piersi".