test

Wigilia '16

14 grudnia 2016r. w restauracji "Krakowskie Klimaty" przy ul. Daszyńskiego w Krakowie odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe Krakowskiego Towarzystwa Amazonki. Podczas uroczystej wieczerzy przy wigilijnych stołach zasiadło ponad 40 Amazonek oraz zaproszeni Goście - Przyjaciele Klubu, którzy wspierają Stowarzyszenie w codziennej pracyi realizacji zadań statutowych.

Maria Borowiecka podziękowała Pani Annie Dołbeń -Przedstawicielce Firmy AMOENA  oraz Panu Henrykowi Sobańskiemu – Reprezentantowi Firmy FAR-MED za przyjęcie naszego zaproszenia.  Odczytała również serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy 2017 Rok, które uczestniczkom spotkania wigilijnego przekazali w specjalnych okolicznościowych  adresach Profesor Jerzy Mituś oraz Doktor Zbigniew Darasz.

Spotkanie przy choince oficjalnie rozpoczęła Pani Maria Borowiecka, Prezes Stowarzyszenia, prosząc o wspólne zaśpiewanie hymnu Amazonek i odmówienie modlitwy.

Pani Prezes podziękowała  Zarządowi, Ochotniczkom dyżurującym systematycznie w klubie, niosącym  pomoc w siedzibie klubu oraz w salach szpitalnych i wszystkim Koleżankom za pracę w mijającym 2016 roku .Wspomniała najważniejsze wydarzenia z działalności klubu. Szczególnie podkreśliła wielkie wydarzenie jakim był czerwcowy jubileusz 25-lecia powstania Krakowskiego Towarzystwa Amazonki i związane z tym uroczystości, na które przybyło wielu gości m.in. przedstawiciele władz Krakowa, lekarze, dziennikarze oraz koleżanki Amazonki z wielu klubów.  Podkreśliła, że największą wartością w działalności Stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie i bliskość, zarówno w chwilach radosnych, jak i w trudnych momentach zmagania się z chorobą, powracania do zdrowia, rehabilitacji i adaptacji do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Prosiła, aby wśród krakowskich Amazonek nadal panowała wspaniała atmosfera zrozumienia i chęć nieustannego niesienia sobie pomocy.

Po odśpiewaniu kilku kolęd uczestniczki spotkania podzieliły się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne .

Po oficjalnej części Amazonki zasiadły do wigilijnej wieczerzy. Zgodnie z tradycją na stołach pojawiły się wigilijne potrawy: barszcz czerwony z uszkami, karp smażony z surówką z czerwonej kapusty, znakomite pierogi, ciasto, kawka i herbata. W serdecznej, świątecznej atmosferze, pośród płynących słów i melodii kolędowania, było wiele miłych rozmów i życzeń wyrażających nadzieję na szczodry i obfity w łaski nadchodzący rok. Amazonki życzyły sobie nade wszystko zdrowia, miłości i wszystkiego co dobre a życzenia popłynęły również do ich rodzin i przyjaciół.

 Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

GALERIA