test

Walne zebranie za rok 2016

W dniu 5 czerwca 2017r odbyło się Walne Zebranie Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki”.

Jak zwykle  w Sali Instytutu Pielęgniarstwa w Krakowie przy ul. Kopernika 25  licznie zgromadziły  się  członkinie naszego Towarzystwa.

Zebranie było prawomocne, przyjęto sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2016,  uchwały podjęto jednogłośnie.

Na zakończenie omówiono sprawy bieżące.

GALERIA