test

Ludźmierz '17

Około 200 kobiet cierpiących na raka piersi, z klubów w różnych miejscowościach Polski południowej i ze słowackiego Popradu – zgromadziła V Pielgrzymka Amazonek do ludźmierskiego Sanktuarium. 

Co roku, wiosenną porą, Amazonki w modlitwie i poczuciu wspólnoty szukają sił do walki z chorobą i z problemami powszedniego dnia. Msza św. w bazylice, w intencji kobiet zmagających się z tym coraz częściej i u coraz młodszych osób występującym nowotworem; z aktem zawierzenia - ma szczególny charakter i z roku na rok jest coraz tłumniejsza. Zawsze przy jej zakończeniu śpiewany jest Hymn Amazonek z refrenem:

Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Wszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej i nic więcej mi nie trzeba.

Gośćmi na jubileuszowej pielgrzymce do Gaździny Podhala byli m.in. wicestarosta Władysław Tylka, Maria Borowiecka – przewodnicząca Unii Małopolskiej i krakowskiego klubu Amazonek ,  członkinie Krakowskiego Towarzystwa Amazonki, radny wojewódzki Stanisław Barnaś, który zbiega, by rok 2018 został w Małopolsce uznany Rokiem Profilaktyki Raka Piersi, radna powiatowa Grażyna Tylka i radna miejska Bogusława Korwin.

GALERIA