test

Szkolenie edukacyjne w Liceum

Szkolenie edukacyjne  (27.09.2022r.)dla wszystkich dziewcząt klas III i IV przeprowadzone w sali gimnastycznej XLII Liceum Ogólnokształcącego. Podziękowania dla Dyrekcji LO za przyjęcie i organizację a Licealistkom za uważne słuchanie i należyty odbiór wykładów oraz pokazów na fantomach.

zdjecia Facebook amazonki krakow