test

Szkolimy młodzież

W dniu 23 listopada przedstawicielki Krakowskiego Towarzystwa “Amazonki " przeszkoliły młodzież w Zespole Szkół Technikum Weterynaryjnego w zakresie samobadania piersi-klasy od 1-5. Każda     
z dziewcząt mogła wyszukiwać zmiany guzkowe w fantomach.
Rozdane zostały ulotki z i instruktażem . Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
zdjęcia facebook amazonki krakow