test

Wykład i warsztaty

W dniu 14 lipca 2021r. odbył się 3 godzinny wykład połączony z warsztatami na temat :" Wizerunek zewnętrzny i postawa wewnętrzna w przypadku choroby nowotworowej". Prpwadzącą była Elena Leletko - trener couch.

Miejscem spotkania - sala restauracji Sheep & Dragon przy ul. Straszewskiego. W przerwie kawowej uczestniczki poczęstowane zostały pysznymi słodkościami- ciastami i owocami.

 

Wykład był przygotowany w ramach zadania publicznego pt." Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki choroby nowotworowej i samobadania piersi."

  Dotowany w całości przez Gminę Miejską Kraków.

                                                                                  

 zdjęcia facebook amazonki krakow