test

Walne zebranie za 2020r.

 30 czerwca odbyło się Walne  Sprawozdawcze Zebranie za 2020r.

 Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Maria Borowiecka, sprawozdanie finansowe przedstawiła Kazimiera Misiak,a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  przedstawiła Teresa Banach.

Jednogłośnie podjęto uchwały:

    - przyjęto sprawozdania

    - udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

    - zatwierdzono dodatni wynik finansowy za rok 2020.

Na zakończenie rozmawiałyśmy o planach  pracy na 2021r.

zdjęcia facebook amazonki krakow