test

Walne Zebranie

    Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Amazonki  informuje:

Walne zebranie sprawozdawcze za 2020rok odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r o godz, 17.

w sali restauracji Sheep&Dragon przy ul. Straszewskiego 2

 

           Porządek zebrania:

 

  1.   Otwarcie zebrania
  2.   Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  3.   Przyjęcie porządku obrad
  4.   Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał i odczytanie protokołu   stwierdzającego prawomocność zebrania
  5.   Sprawozdanie Zarządu KTA z działalności finansowej i merytorycznej i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za rok 2020.
  6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium działającemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
  7.   Przedstawienie propozycji planu pracy na rok 2022 – podjęcie uchwał.
  8.   Wolne wnioski i zakończenie obrad.

  Zapraszamy wszystkie nasze Członkinie.