test

"Edukacja kobiet w zakresie samobadania piersi"

10 grudnia 2020r. o godz. 18.00 Maria Borowiecka poprowadziła spotkanie , którego tematem była
“ Edukacja kobiet w zakresie samobadania piersi.”
Pomocy w wyświetlaniu filmów i rozpropagowaniu spotkania , które w czasie pandemii musiało odbyć się w formie zdalnej,
udzieliła Pani Mirosława Pluta- dietetyczka i Menager firmy Forever.
W prezentacji online wzięły udział kobiety z Fundacji Plenerownia, Nauczycielki ze Szkoły z Oddziałem Integracyjnym,
przedstawicielki Klubu Seniora i liczne panie z miast polskich, takich jak Nowy Targ, Zakopane.
Oprócz wykładu zaprezentowane zostały filmy NFZ oraz spot Krakowskiego Towarzystwa “Amazonki”.
Spotkanie to było wkładem osobowym amazonek do umowy KTA z Urzędem Miasta Krakowa- Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia
dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie zdrowia.