test

Pielgrzymka do Częstochowy

Termin (ostateczny) płatności za Pielgrzymkę do Częstochowy

mija 29 września 2017.

Po tym dniu osoby które nie zapłaciły zostaną wykreślone z listy.

                                                                            Zarząd