test

"Poszerzamy HERyzonty"

W dniu 02.12.2014r Krakowskie Towarzystwo "Amazonki" przy współpracy z Firmą Roche Sp. z o.o. zorganizowało warsztaty edukacyjne, których celem było podniesienie wiedzy wszystkich członkiń stowarzyszeń amazonek z województwa małopolskiego na temat raka piersi.

Warsztaty edukacyjne odbywają się w ramach kampani "Poszerzamy HERyzonty" organizowanej przez Feredację Stowarzyszeń Amazonki. Wykład prowadził Dr Marek Ziobro Zastępca Kierownika Kliniki Nowotworów Układowych i Uogólnionych. Tematem był :"Zaawansowany rak piersi - HER 2 dodatni".
Dr Marek Ziobro podkreślił ważność wczesnego rozpoznania nowotworu i ustalenia zaawansowania choroby, przedstawił metody leczenia systemowego i radykalnego raka piersi.W leczeniu choroby nowotworowej ważny jest dobór metody leczenia zależny od sytuacji klinicznej i wrażliwości pacjentki na ustalone dla niej metody. Wyjaśnił skąd u niektórych pacjentek pojawia się HER 2 i jak przebiega leczenie. Z badań wynika, że u 70-80% pacjentek stosowana jest hormonoterapia jako leczenie uzupełniające. Wg najnowszej wiedz dla tych pacjentek polecane jest branie Tamoxifenu dłużej niż 5 lat. Wykład zakończyła seria pytań, na które Dr Marek Ziobro udzielał bardzo konkretnych odpowiedzi.
W spotkaniu uczestniczyło około 75 Amazonek.Były koleżanki z:
- Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek im.Heleny Włodarczyk
- Stowarzyszenia "Amazonek" w Brzeszczach
- Stowarzyszenia Podhalańskich Amazonek
- Stowarzyszenia Klub Amazonka Tarnów
- nasze Amazonki z Krakowskiego Towarzystwa.
Spotkanie zakończyło się małym poczęstunkiem.
Serdecznie dziękujemy koleżankom za liczny udział.